Учење на даљину

Едукативни садржаји за учење на даљину се емитују на трећем каналу Радио-телевизије Србије (РТС Канал 3) за ученике основне школе.

Распоред по разредима ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, www.rasporednastave.gov.rs.

Innovate your dreams 2019

Учитељица Гордана Косанић реализовала је са ученицима IV1 пројекат Innovate your dreams 2019. Пројекат је почео 14. јануара 2019. и трајао је седам недеља. Циљ је био помоћи ученицима да се припреме за занимања будућности.
Пројекат се бави промоцијом три од укупно седамнаест циљева одрживих развоја Уједињених Нација прокламованих у Агенди 2030 - Квалитетно образовање, Приступачна и чиста енергија, Индустрија, иновације и инфраструктура.

zmajПрви задатак био је „Обећавајућа будућност“. Наставник је упознао ученике са пројектом након чега је покренута дискусија о занимањима која су се јавила у ближој прошлости и занимањима која ће се можда тек појавити. Практични рад ученика састојао се у изради мапе ума (групни рад ученика и наставника) и изради постера са темом „Обећавајућа будућност“. На крају задатка ученици су направили изложбу радова.
У вези са темом „Све што можеш да замислиш можеш и да оствариш“ ученици су добили задатак да пронађу проблем у својој заједници, школи, дому, или у свету. Затим су давали предлоге које је занимање потребно да би се ови проблеми решили. Било је ту доста занимљивих примера, као што су мањак обрадивих површина и као решење прављење вертикалних површина. На њима ће биљке расти, а посебне машине ће пратити раст биљака, указивати на оне које болују, колико треба да се залију и сл. Човек ће све пратити на монитору. Проблем појачаног УВ зрачења решиће се специјалним кишобранима који ће неутрализовати сунчеве зраке. Након ових занимљивих предлога, ученици су правили роботе и паное. Радом на овом задатку побољшали су вештине решавања проблема кроз учење, развијали машту, флексибилност и продуктивност.
Трећи задатак захтевао је неговање компетенција. Ученици су упознати са четири компетенције 21. века, познате под називом вештине 21. века. То су комуникација, колаборација, критичко размишљање и креативност. У теоријском делу бавили смо се овим вештинама: објаснили смо значење сваке и све представили мапом ума. Затим смо на конкретним примерима демонстрирали када смо коју вештину користили при решавању другог задатка. На крају разговора ученици су цртежом приказали како су схватили значење сваке вештине. Причали смо о томе како су користили ове вештине у претходним задацима и направили презентацију која приказује продукте рада из другог задатка. У практичном делу ђаци су своју презентацију под називом „Све што замислиш, можеш и да оствариш“ приказали другарима из смене. Било је то лепо дружење које се завршило игрицама са роботима направљеним током другог задатка. Ове активности су је допринеле развоју вештина комуникације, јавног наступа и представљања.
Четврти задатак „Свет 2030“ имао је за циљ упознавање са циљевима одрживог развоја Уједињених нација, описаних у Агенди 2030. Издвојили смо три циља којима смо се детаљно бавили и онда је ученицима предложено да сликовно представе ова три циља израдом постера у дигиталној форми.
Тема петог задатка била је „Грчански точак“. Ученици су погледали презентацију коју је направила учитељица под називом „Открића која су променила историју“ и открили улогу проналаска точка. Прича им је била занимљива и проширила је њихово сазнање о почецима технологије. Затим смо причали о ватри као једноставном извору енергије која је била прекретница у технолошком развоју човека. Улога сечива и како је оно спасило живот читавој нашој врсти, била је следећа прича. И тако све до истраживања свемира, интернета и регенеративне медицине. Током следећих активности ђаци су имали задатак да погледају неколико емисија под називом „Открића без граница“: Александар Флеминг - Откриће пенецилина, Александар Грејем Бел - Прича о телефону, Браћа Рајт - Рађање авијације и Све о комјутерима. Забележели су најбитније информације и презентовали их пред разредом. Затим су се упознали са следећим апликацијама: Learn to code, PhotoMath, Office Lens, Kahoot, Canva, Bing. Циљ овог дела активности је да ученици стекну увид у позивитне стране употребе технологије и могућности њихове употребе у учионици.
У шестом задатку фокусирали смо се на циљ одрживог развоја „Приступачна и чиста енергија“. Учитељица је направила презентацију и ученицима представила обновљиве облике енергије - ветар, сунце, хидроенергија, биомаса и биогорива, геотермална енергија. Ученици су погледали и видео записе у вези са темом, а на часу су говорили о најбитнијим информација. Затим су правили чамце, једрилице, ветрењаче, змајеве и откривали како се они крећу и чију снагу користе. Изашли смо у школско двориште и све демонстрирали. Радећи на овом задатку ученици су прикупили важне информације о обновљивој енергији, а наставник је усмеравао ученике ка спровођењу експеримената.

Пројекат је успешно завршен, ученици су стекли нова знања и вештине и промишљали о могућим занимањима будућности.

Гордана Косанић