Бесплатни уџбеници за школску 2019/20. годину

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом од 20. фебруара 2019. године обавестило школе да ће се према акту Владе Републике Србије реализовати пројекат „Бесплатни уџбеници за школску 2019/20. годину" у оквиру којег ће бесплатне уџбенике добити следећи ученици:

1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци социјалне новчане помоћи) - као доказ подносе Решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

2. Ученици школе који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања – као доказ подносе потврде средње школе или факултета о својству ученика;

3. Ученици који наставу прате по ИОП-у - за ове ученике неопходна документа су  у школи.

У првом циклусу (1-4. разред) добијају се уџбеници за следеће предмете: математика, српски језик, свет око нас, природа и друштво и енглески језик.
У другом циклусу (5-8. разред) добијају се уџбеници за следеће предмете: математика, српски језик, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Заинтересовани родитељи, односно старатељи, потребну документацију достављају одељењским старешинама до 10. марта 2019. године.
Само они родитељи који доставе потпуну документацију у назначеном року, добиће од Министарства бесплатне уџбенике.

 Ксенија Илић, директор школе