Мислиша

Такмичење „МИСЛИША 2015”

Такмичење „Мислиша 2015“ одржаће се 12. марта 2015. године (четвртак).

Такмичење „Мислиша“ организује се по угледу на Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“. „Мислиша“ има два нивоа: основни ниво и финале (републички ниво) и одржава се истовремено у свим школама.

Циљ такмичења је популарисање математике, развијање интересовања за њу код што већег броја ученика, мотивисање ученика да математику уче са задовољством (кроз решавање лепих и занимљивих задатака) и развијање логичко-комбинаторних способности ученика, ширење математичке културе код младих, подстицање ученика на дубље усвајање садржаја школске математике и мотивисање за учешће у другим конкурсима и такмичењима.

 

Мото такмичења је МАТЕМАТИКА ЗА СВЕ, без селекције, елиминације, предтакмичења, ранговања и финала за школе. Сваки учесник добија сертификат о учешћу и пригодан поклон, а неки и лепе награде или похвале. На такмичењу може да учествује сваки ученик који то жели - од другог разреда основне до четвртог разреда средње школе.

Такмичење (основни ниво) се одржава 12. марта 2015. године (четвртак), а израда задатака траје: за други разред основне школе 75 минута, а за остале разреде 90 минута; са уводним објашњењима и поделом материјала: за други разред основне школе до 80 минута, а за остале разреде до 100 минута. Тест за други. разред има 15 задатака, а за сваки од осталих разреда по 25 задатака. Задаци су поређани по тежини, са пет понуђених одговора на сваком задатку (A, B, C, D, E), од којих је само један исправан. Ученик тај одговор означава (уписује) на посебном листу за одговоре. Ученик предаје само лист, табелу, са одговорима, а сам тест остаје код ученика. Учесник такмичења „Мислиша“ може освојити: у другом разреду највише 60, а у осталим разредима највише 100 бодова. Листови (табеле) са одговорима се одмах по одржаном такмичењу достављају „Архимедесу“ на проверу и обраду. После провере (за коју треба бар месец дана), тј. око 20. априла 2015. године, свака школа, која је учестововала на такмичењу, добија извештај са сређеним резултатима (по разредима - за сваког учесника на такмичењу, чак и по групама задатака). Сви учесници такмичења добијају сертификате о учешћу на такмичењу (по сличном обрасцу као и у другим земљама) и пригодне поклоне, а доставља их „Архимедес“.

Најбољи такмичари, по разредима, од „Архимедеса“, добијају одговарајућа признања: дипломе са пригодним наградама. Најуспешнији такмичари (са 100% бодова) позивају се у Београд (19. априла 2015. године) на републичко финале на коме се такође додељују награде (I, II, III) и похвале, а за ученике са најбољим резултатима на финалу предвиђене су четири специјалне награде. За учешће на овогодишњем такмичењу-конкурсу „Мислиша 2015“ уплаћује се „Архимедесу“ 150 динара по ученику - такмичару.

Све информације у вези са овим такмичењем могу се добити сајтовима: www.arhimedes.rs, и www.mislisa.rs