Skip to main content

Дани културне баштине

Дани културне баштине обележени су током октобра и новембра 2023. на часовима новинарске секције. Тема овогодишње манифестације је „Живо наслеђе“. Ученици су се укључили истаживачким радовима о свом селу. Скупљали су називе најстаријих презимена, називе делова села и атара села, истраживали кутлурну баштину наша три села. Открили су занимљиве податке о породичној кући породице Жмурић у Малој Иванчи, цркавама Светог Великомученика Георгија у Поповићу и Светог пророка Илије у Малом Пожаревцу. Истраживали су о школама, њиховој градњи, почецима и учитељима који су први радили. Затим су се бавили карактеристикама језика описујући значења неких локалних речи и израза и особеностима Кановачког дуљења. На посебном часу ученици у Малом Пожаревцу су 21. новембра представили своја истраживања. Часу су присуствовали наставници физичке и здравствене културе Милена Илић и Мирослав Станковић. У Малој Иванчи ученици су 27. новембра представили своје презентације. Часу су присуствовали наставник информатике Зоран Буквић и библиотекар школе.
Ученици су показали велико интересовање за ову тему и предано радили на сакпљању и обради грађе. У Малој Иванчи правили су презентације, а у Малом Пожаревцу пано. Циљ свих активности био је да се ученици додатно упознају са својим крајем.

Марина Луковић

Светски дан детета

Светски дан детета обележава се у целом свету 20. новембра. Ово је дан када је усвојена Конвенције о правима детета, најратификованији документ о људским правима у историји. То је дан када се слави напредак који је постигнут за децу, и када се вође држава и влада позивају да испуне обећања која су дали када су ратификовали Конвенцију и да се поново обавежу да ће наставити да чине све што је потребно да ни једно дете не остане искључено.

Ученици III2 обележили су Светски дан детета 20. новембра 2023. године на ЧОС-у различитим активностима. Разговарали су са својом учитељицом о дечијим правима и обавезама, цртали, писали поруке пријатељства. На крају часа су заједнички уредили пано који краси зидове учионице.

Босиљка Ћорковић

Вуку у част

Рођење Вука Стефановића Караџића ученици у Поповићу су обележавали од 7. до 20. новембра 2023. године различитим активностима.
Ученици су добили истраживачке задатке по разредима, први разред цртао је портрет Вука Караџића, други је издвајао народне умотворине, трећи се бавио Вуковом биографијом, а четврти делом и значајем Вука Карџића за развој писма и језика. Ученици су самостално или у групама истраживали и припремали се за јавни час на коме су представили своја истраживања.

Циљ свих активности био је да се ученици упознају са ликом и делом Вука Караџића, да прошире стечена знања о народној књижевности, да уоче значај Вуковог рада на сакупљању народних умотворина, песама и рада на српском писму. Након евалуације пројекта закључено је да су сви постављени циљеви остварени.
Фотографије се могу видети на фејсбук страници школе.

Сања Петровић и Драгана Црногорац

Обележен Међународни дан толеранције

На часу одељењског старешине обележен је 15. новембра 2023. године Међународни дан толеранције са ученицима V1. Ученици су гледали филм о дискриминацији, а онда су износили своје тумачење дискриминације. Затим је реализована радионица на тему „Лична искуства са предрасудама" где су ученици у групама разговарали о својим искуствима са предрасудама и дискриминацијом, након чега су сликовито представљали једну ситуацију, о којој су дискутовали  кроз играње улога. Сви ученици су учествовали у дискусији о томе како се осећају у тим ситуацијама као и о разлозима дискриминације, важности и могућности супротстављања дискриминацији и предрасудама.

Марина Ружић

Међународни дан толеранције у Поповићу обележен је 16. новембра 2023. различитим активностима. На часу енглеског језика са наставницом Јеленом Стевановић ученици су исписивали поруке, цртали, преводили фразе о ненасилној комуникацији, толеранцији, пријатељству и поштовању различитости. На ЧОСу су ученици са својим учитељицама наставили разговор о лепом понашању, прихватању различитости, дискриминацији и толеранцији. Затим су погледали припремљене презентације и реализовали радионицу „Игра улога“ . Ученици су активно учествовали у свим осмишљеним активностима, показали велико интересовање за тему и на крају уредили заједнички пано. Фотографије се могу видети на фејсбук страници школе.

Сања Петровић и Драгана Црногорац

Са ученицима шестог, седмог и осмог разреда који прате наставу грађанског васпитања у Малом Пожаревцу одржана су два часа која смо посветили теми толеранције. На првом часу разговарано је о томе шта је то толеранција, каква понашања су пожељна ако желимо да градимо толерантну комуникацију, које су то ситуације у окружењу које препознајемо као примере нетолеранције и шта свако од нас може да учини да се свест о томе промени и поправи. На другом часу ученици су самостално правили заједнички пано посвећен Међународном дану толеранције, затим га презентовали, а потом и изложили у холу школе. Са ученицима VI2  разреда додатно смо раговарали на поменуте теме у оквиру ЧОС-а. Ученици су били активни, нарочито они који су пре тога о толеранцији слушали на часовима грађанског васпитања, радо су наводили примере толерантног и нетолерантног понашања, поштовали културу дијалога и аргументе других учесника, те су тиме и на делу показали да разумеју појам толеранције. О овој теми не разговара само у новембру када је Дан толеранције, већ се константно, нарочито кроз часове српског језика и  књижевне текстове, у свим разредима и током целе године ради на освешћивању потребе да негујемо дух толеранције.

Данка Стојановић

Међународни дан толеранције

Међународни дан толеранције обележен је у Малој Иванчи 16. новембра 2023. Овај дан подсећа људе широм света да је толеранцијa значајан чинилац живота у миру и хармонији, као и да без ње нема развоја ни народа ни државе. Ученици млађих разреда су са својим учитељима, развијајући говорничке, ликовне и емоционалне способности, реализовали веома успешно креативно-психолошку радионицу на задату тему. Након радионице направљени су панои од ученичких радова.

Слађана Миловановић

Ученици IV2 и III2 са својим учитељицама Горданом Косанић и Босиљком Ћорковић обележили су 16. новембра 2023. године Дан толеранције кроз више заједничких радионица. Ученици су се представили једни другима помоћу симбола своје групе који су сами осмислили. Затим су исписивали која су то прихватљива понашања које треба неговати у разреду и издвајали шта је то неприхватљиво. Након тога су у групама анализирали причу о толеранцији, а анализу су представили стрипом. Следећи задатак био је реашавање проблема драмском методом. Ученици су били изузетно креативни и маштовити. На крају су представили своје ликовне радове, прочитали саставе и песме о толеранцији, направили точак толеранције и објаснили какав би свет био без толеранције, а какав са толеранцијом. За крај ученици су уредили заједнички пано. Све фотографије мофу се видети на блогу Моја мала дружина, а филм на фејсбук страници.

Гордана Косанић