foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње 14. јуна

ОШ "Милорад Мића Марковић"

Мала Иванча

Реч уредника

Летопис Основне школе „Милорад Мића Марковић" садржи  податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада.
У Летопису су наведени само основни подаци о активностима важним за рад школе и реализацију образовно-васпитног рада.
Ове активности су представљене детаљније кроз прилоге на сајту школе и у школском листу Чаролије.

Слађана Галушка, уредник

Летопис 2015/2016

Летопис

Летопис садржи садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада током 2015/2016. године. За израду су коришћени извештаји о раду школе, тј. наставника, стручних сарадника и директора, као и текстови у вези са бројним активностима објављивани у школском листу.
Ово је година у којој се обежава 150, тј. 170 година постојања школе, па је у летопису и прилог о дешавањима у оквиру пројекта Јубилеји, посвећеног великим годишњицама.

У школској 2015/2016. години објављена су четири број Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.
Ови бројеви школског листа постављени су на страни Школски лист.

 

Летопис 2014/2015

Летопис

Дешавања у школи су детаљно представљена у Годишњем извештају о раду школе, као и у школском листу и на сајту школе.

У школској 2014/2015. години објављено је пет бројева Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.
Ови бројеви школског листа постављени су на странама:

 

Ток школских пројеката и коначни продукти представљени су на посебној страни сајта - Школски пројекти 2014/2015.

У школској 2014/2015. години реализовано је шест пројеката:

 

Летопис 2013/2014

Летопис

Детаљи о активностима у школи су у прилозима на сајту школе и у школском листу Чаролије. Посебно су значајне стране посвећене школским пројектима.
У школској 2013/2014. години реализована су три велика пројекта и за њих су направљене посебне стране на сајту школе:

У школској 2013/2014. години објављена су четири броја Чаролија и у њима су, осим прилога о активностима у школи, представљени и најбољи литерарни и ликовни радови ученика.
Ова четири броја су постављена на странама:

2017 Copyright OŠ Milorad Mića Marković Rights Reserved